Meteen naar de inhoud

Waarvoor staat Cow Coach?

Ik ben Kristine Piccart, het gezicht achter Cow Coach. Ik wil veehouders begeleiden en adviseren rond het gebruik van technologie en data op hun bedrijf. Daarom richtte ik in 2019 Cow Coach op, een onafhankelijk, kleinschalig adviesbureau dat alles uit de kast haalt om melktechnologie beter te laten renderen voor boer én koe. 

In 2010 ben ik als dierenarts afgestudeerd aan de Universiteit Gent, waarna ik een doctoraatsonderzoek rond mastitis uitgevoerd heb. In 2015 ging ik vervolgens aan de slag bij het ILVO (Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek), waar ik me richtte op het gebruik van data en sensoren bij melkvee. 

Mijn ervaring heeft me geleerd dat er op veel bedrijven een grote efficiëntiewinst te boeken valt met enkele simpele ingrepen. Meer melk per koe, betere robotbenutting, minder mastitis, minder afkalfproblemen … Samen streven we naar het doel dat jij voor ogen hebt! 

Artikels in de vakpers

Als de oude melkstal aan vernieuwing toe is, overwegen veel melkveehouders om te investeren in melkrobots. Automatisch melken zorgt immers voor meer flexibiliteit, minder lichamelijke belasting en meer melk per koe. Dat is althans het doel dat velen voor ogen hebben. Maar hoe kan je de stal, de koeien en jezelf zo goed mogelijk voorbereiden om er effectief een succesverhaal van te maken? (Lees het artikel hier.)

Op 15 januari nodigde Cow Coach beweidingsadviseur Pieter Van Rumst (Obs’herbe) uit voor een laatste stand van zaken over beweiden op melkrobotbedrijven. Landbouwleven vatte de webinar samen in een artikel.

Melkrobots verbruiken veel energie en water. Maar hoe groot zijn de verschillen? En met welke ingrepen kan je het verbruik binnen de perken houden? Goed management is ook op dit vlak de sleutel tot succes. (Lees het artikel hier.)

Zo’n 25 jaar na de introductie van de eerste melkrobot op de Belgische markt maakt ongeveer 10% van alle Belgische melkveebedrijven gebruik van automatische melksystemen (Lees het artikel hier.)

Hoe is het gesteld met de vruchtbaarheidsresultaten van je bedrijf: is er nog ruimte voor verbetering? Zouden activiteitsmeters een zinvolle aanvulling kunnen zijn op je bedrijf? Twijfel je of de techniek de investering wel waard is? 

Mastitis (uierontsteking) ondermijnt niet alleen de melkproductie en het welzijn van koeien, maar leidt ook tot zware economische verliezen. In dit artikel nemen we de coagulase-negatieve stafylokokken, de meest voorkomende mastitisverwekkers in Vlaanderen, onder de loep. (Lees het artikel hier.)

De gemiddelde burger kijkt met argusogen naar de schaalvergroting in de landbouw- sector. Automatisering en sensortechnologie worden door de consument vaak geassocieerd met een achteruitgang van het dierenwelzijn, maar is dit wel terecht? 

De klauwen en het beenwerk vormen het fundament van elke hoogproductieve koe. Samen met uierontstekingen en vruchtbaarheidsproblemen is kreupelheid één van de meest voorkomende aandoeningen op een melkveebedrijf. 

Er werd de laatste 60 jaar een zee aan informatie verzameld over mastitis en melkkwaliteit. Mastitis is dan ook één van meest voorkomende, en daardoor best gedocumenteerde ziektes in de melkvee- sector. Toch bestaan er nog steeds enkele algemene misvattingen over uiergezondheid en de behandeling van mastitis.

Presentaties, opleidingen & workshops

Interviews, reportages & vermeldingen

Sensoren kunnen (mee)helpen je bedrijf te monitoren. Welke systemen bestaat vandaag op de markt? En welke zijn nuttig voor jouw bedrijf? (Lees het artikel hier.)

Smart farming is a hot topic and the dairy industry seems to have some cool gadgets and tools already in place to make life easier for the dairy farmer and to increase productivity of the animals. At a recent seminar, these topics were further explored

Op de proefboerderij van het Vlaamse onderzoekscentrum ILVO wordt gewerkt aan een nieuwe halsband en een oormerk voor koeien die is voorzien van de nieuwste sensor- en communicatietechnologie. (Lees het artikel hier.)

Er is veel belangstelling voor smart farming in de veetaalt omdat vandaag tal van nieuwe sensoren worden ontwikkeld die in combinatie met nieuwe software meer toepassingen mogelijk maken. De toenemende omvang van de bedrijven en de steeds beperktere beschikbaarheid van arbeid en tijd spelen hier ook ongetwijfeld hun rol in. (Lees het artikel hier.)

Precisielandbouw is hot. Maar in de melkveehouderij was ze dat eigenlijk twintig jaar geleden al, toen de melkrobot zijn opwachting maakte in de (melk)stal. Toch zet ook hier de automatisering, de robotisering en vooral het data-driven management zich de laatste jaren verder door. “Precisielandbouw is niet hetzelfde als het volplakken van koeien met sensoren zodat de productie omhoog kan. Het draait om een optimale bewaking van het dierenwelzijn.” (Lees het artikel hier.)

Sensortechniek bij melkvee biedt mogelijkheden en kansen, maar er zijn ook nog vraagstukken om alles praktijkrijp te krijgen. (Lees het artikel hier.)

Heb je nog vragen? Ben je benieuwd wat Cow Coach voor je bedrijf kan betekenen? Wil je graag de visie van een onafhankelijk adviseur inwinnen?

Aarzel niet, en neem vrijblijvend contact met me op. Hier vind je ook alle diensten terug die Cow Coach aanbiedt.

Telefoon: +32 (0)476 43 81 85

E-mail: kristine@cowcoach.be

NL

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over robotmelken, sensoren & andere innovaties? Schrijf je dan nu in, en ontvang ieder kwartaal de Cow Coach nieuwsbrief.