Skip to content

Who is behind Cow Coach?

I’m Kristine Piccart, the founder of Cow Coach. My goal is to support farmers in successfully implementing dairy technology and data on their farm. That is why I established the independent, small-scale consultancy firm Cow Coach in 2019. Cow Coach advises farmers on automatic milking systems, sensor technologies, and data-based herd management. 

I graduated as a veterinarian at Ghent University, Belgium, in 2010 and subsequently obtained a PhD at the same faculty on the host-pathogen interaction in heifer mastitis. In 2015, as I started working at the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO), my professional focus shifted towards precision dairy technology. 

My experience has taught me that large efficiency gains on dairy farms are possible with small adjustments. More milk per cow, increased milking robot profitability, less health problems, … Together, we strive for your goal. 

Articles in agricultural magazines (Dutch)

Als de oude melkstal aan vernieuwing toe is, overwegen veel melkveehouders om te investeren in melkrobots. Automatisch melken zorgt immers voor meer flexibiliteit, minder lichamelijke belasting en meer melk per koe. Dat is althans het doel dat velen voor ogen hebben. Maar hoe kan je de stal, de koeien en jezelf zo goed mogelijk voorbereiden om er effectief een succesverhaal van te maken? (Read here.)

On January 15th, Cow Coach invited grazing advisor Pieter Van Rumst (Obs'herbe) for an online session on the combination of automatic milking and grazing. Landbouwleven summarized the webinar in an article.

Milking robots require a lot of energy and water. But how big are the differences? Good management is the key to succes. (Read here.)

25 years after the introduction of automatic milking systems, 10% of Belgian dairy farms have made the switch to robotic milking. (Read here.)

Hoe is het gesteld met de vruchtbaarheidsresultaten van je bedrijf: is er nog ruimte voor verbetering? Zouden activiteitsmeters een zinvolle aanvulling kunnen zijn op je bedrijf? Twijfel je of de techniek de investering wel waard is? 

Mastitis does not only undermine the health and welfare of cows, but it also leads to significant economic losses. This article focuses on one of the most common mastitis bacteria, i.e. non-aureus staphylococci. (Read here.)

De gemiddelde burger kijkt met argusogen naar de schaalvergroting in de landbouw- sector. Automatisering en sensortechnologie worden door de consument vaak geassocieerd met een achteruitgang van het dierenwelzijn, maar is dit wel terecht? 

De klauwen en het beenwerk vormen het fundament van elke hoogproductieve koe. Samen met uierontstekingen en vruchtbaarheidsproblemen is kreupelheid één van de meest voorkomende aandoeningen op een melkveebedrijf. 

Over the past 60 years, a wealth of information has been collected on mastitis and milk quality. Mastitis is one of the most common, and best documented, diseases in the dairy sector. But there are still some misconceptions about udder health and mastitis treatment

Presentations, trainings and workshops (Dutch)

Interviews & reports (Dutch)

Sensoren kunnen (mee)helpen je bedrijf te monitoren. Welke systemen bestaat vandaag op de markt? En welke zijn nuttig voor jouw bedrijf? (Lees het artikel hier.)

Smart farming is a hot topic and the dairy industry seems to have some cool gadgets and tools already in place to make life easier for the dairy farmer and to increase productivity of the animals. At a recent seminar, these topics were further explored

Op de proefboerderij van het Vlaamse onderzoekscentrum ILVO wordt gewerkt aan een nieuwe halsband en een oormerk voor koeien die is voorzien van de nieuwste sensor- en communicatietechnologie. (Lees het artikel hier.)

Er is veel belangstelling voor smart farming in de veetaalt omdat vandaag tal van nieuwe sensoren worden ontwikkeld die in combinatie met nieuwe software meer toepassingen mogelijk maken. De toenemende omvang van de bedrijven en de steeds beperktere beschikbaarheid van arbeid en tijd spelen hier ook ongetwijfeld hun rol in. (Read here.)

Precisielandbouw is hot. Maar in de melkveehouderij was ze dat eigenlijk twintig jaar geleden al, toen de melkrobot zijn opwachting maakte in de (melk)stal. Toch zet ook hier de automatisering, de robotisering en vooral het data-driven management zich de laatste jaren verder door. “Precisielandbouw is niet hetzelfde als het volplakken van koeien met sensoren zodat de productie omhoog kan. Het draait om een optimale bewaking van het dierenwelzijn.” (Read here.)

Sensortechniek bij melkvee biedt mogelijkheden en kansen, maar er zijn ook nog vraagstukken om alles praktijkrijp te krijgen. (Read here.)

Want to talk about your latest project or idea? We are all ears.

Feel free to get in touch to find out what Cow Coach can do for your company. Here is a list of the services we have to offer.

Call: +32 (0)476 43 81 85

Mail: kristine@cowcoach.be

EN

Would you like to receive the quarterly Cow Coach newsletter and invitations to events? Just enter your email address below.