Workshop: krachtvoergebruik op robotbedrijven

28 augustus 2020

Workshops organiseren is tegenwoordig niet zo evident, maar gelukkig ook niet onmogelijk – zolang de juiste veiligheidsregels gerespecteerd worden. Op 27 augustus organiseerde Cow Coach, in samenwerking met Inagro en ILVO, een workshop in de Westhoek rond het krachtvoergebruik op robotbedrijven.   

Al bij de aanvang van de workshop bleek dit geen rechtlijnig onderwerp te zijn. Vooraleer je cijfers met elkaar begint te vergelijken, moet je afspreken welke definitie van “krachtvoer” je eigenlijk hanteert. Sommige bronnen rekenen bijproducten erbij, anderen niet. Baseer je je enkel op hetgeen je in de robot voert, of hou je ook rekening met wat er aan het voerhek gegeven wordt? Dat zijn afspraken die je moet maken alvorens je onderling resultaten begint te vergelijken.

Het belang van het regelmatig kalibreren van de krachtvoerdoseerder werd nogmaals aangetoond. Tijdens een praktijkproef kwam immers naar voor dat de krachtvoerverstrekking in de melkrobot (uitzonderlijk) tot wel 70% kan afwijken. Dat betekent dat voor elke kilo krachtvoer die de robot geeft, de koe in werkelijkheid 1.7 kg gedoseerd krijgt. Een kostelijke afwijking!

De melkveehouders kregen daarnaast ook een laatste stand van zaken over het praktijkonderzoek rond krachtvoerverbruik. De eerste resultaten wijzen erop dat er nog ruimte voor verbetering is, en dat men met enkele kleine aanpassingen in de krachtvoercurves mogelijks kosten kan besparen – zonder in te boeten aan liters.