Driespenen voorkomen (2)

13 november 2020

Een opmerkelijke Deense studie uit 2005 heeft aangetoond dat de omschakeling naar melkrobots gepaard gaat met een serieuze stijging van het aantal driespenen. (Lees er meer over in ons artikel van juni.)

We wilden graag weten of dit -anno 2020- nog steeds opgaat. Zijn er effectief meer driespenen op een robotbedrijf? Zo ja, hoe komt dat dan? Is het ook een probleem, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? 

We voerden daarom een kleinschalig onderzoek uit bij 35 melkveehouders over het voorkomen van driespenen op hun bedrijf. Uit de resultaten bleek het volgende:

Er zijn inderdaad iets meer driespenen op robotbedrijven (7% van de veestapel) dan op bedrijven met klassieke melkinstallatie (4%). Uierontstekingen worden het vaakst genoemd als oorzaak, gevolgd door speenbetrappingen of andere verwondingen. Zomerwrang en vliegen werden apart vermeld.

Ongeveer de helft van de veehouders (54%) geeft aan soms zelf een kwartier blind te maken of droog te laten vallen.

44% van de deelnemende veehouders ervaart het aantal driespenen als een probleem, maar de overgrote meerderheid (94%) beschouwt het niet als een goede reden om koeien af te voeren.

2 op 3 robotmelkers vindt dat het aantal driespenen inderdaad gestegen is sinds de omschakeling. De redenen hiervoor lopen uiteen: de aansluit- of melktechniek (bv. kwartieren die te weinig melk geven worden niet meer aangesloten en vallen helemaal droog; 46%), uiervorm of speenplaatsing niet geschikt voor de robot (27%) en meer mastitis als vroeger (27%).

Eén veehouder vermeldde specifiek dat koeien het verloren kwartier vaak kunnen compenseren, en haalde het voorbeeld aan van een koe die in pieklactatie nog 55 liter haalde – met slechts 2 functionerende kwartieren.

Wil jij de uiergezondheid op je bedrijf verbeteren? Neem vrijblijvend contact op.