Hittestress tijdens de dracht vermindert productie bij nakomelingen

24 juli 2020

We weten dat onze koeien gevoelig zijn aan warme temperaturen. Tijdens de zomer durft het al vaker een keertje fout gaan: de productie zakt onderuit terwijl het celgetal de hoogte inschiet, of je hebt misschien een rietje meer nodig om je koeien drachtig te krijgen.

De gevolgen van hittestress zijn echter niet altijd direct zichtbaar. Recent onderzoek uit de VS [1] toont aan dat hittestress ook een effect heeft op ongeboren kalveren en hun latere productie. Droge koeien die tijdens de droogstand (dus in de late dracht) hittestress ondervinden, krijgen kalveren die minder melk zullen geven en sneller afgevoerd moeten worden.

Nakomelingen geven minder melk

Tijdens deze studie heeft men gedurende 10 jaar gegevens verzameld van honderden koeien en hun nakomelingen. De ene helft van de eerste generatie koeien werd tijdens de droogstand verkoeld met ventilatoren en watersprinklers, de andere helft niet. Het management en de omgeving waren wel identiek voor de nakomelingen van beide groepen.

En wat bleek? De dochterkoeien geboren uit de “hittestress-groep” produceerden gemiddeld 2,2 kg/d minder melk in hun eerste 3 lactaties ten opzichte van de dochterkoeien uit de “gekoelde groep”. Dit effect werd zelfs nog gezien bij de generatie nadien, bij de “kleindochters” van de koeien uit het experiment. Zij produceerden nog steeds 1.3 kg/d minder in de eerste 3 lactaties dan de kleindochters van koeien uit de gekoelde groep.

De melkproductie van de dochterkoeien van de koeien uit de hittestress-groep (rode lijn) en de gekoelde groep (blauwe lijn) in de eerste (a), tweede (b) en derde lactatie (c). Bron: Laporta et al., 2020.

Epigenetica

De omgeving heeft een sterke invloed op het functioneren van genen. Dit noemt men “epigenetische veranderingen”: omgevingsfactoren tijdens de foetale groei beïnvloeden de manier waarop de genen later tot uiting komen. Ongeboren kalveren die hittestress ervaren in de baarmoeder zullen dit effect in de toekomst ook doorgeven aan hun eigen dochterkoeien.

Droge koeien

Dit onderzoek toont nogmaals aan waarom de droge koeien niet vergeten mogen worden wanneer men bijvoorbeeld gaat investeren in ventilatoren. Hittestress moet niet alleen beperkt worden bij de lacterende koeien, maar ook bij de droge koeien – om ervoor te zorgen dat de latere generaties hun genetisch potentieel kunnen waarmaken

Bronnen 

[1] Laporta, J., Ferreira, F.C., Ouellet, V., Dado-Senn, B., Almeida, A.K., De Vries, A. and Dahl, G.E., 2020. Late-gestation heat stress impairs daughter and granddaughter lifetime performance. Journal of Dairy Science.